Dobitnici nagradne igre “elVIta za doručak sms za nagrade” su:

elVita slatki paket:

1 0617411750
2 0638347462
3 0644288118
4 0652011144
5 0621769182
6 0693230380
7 0600244762
8 063654926
9 063648414
10 0637733268
11 0637417331
12 0691283589
13 0638910871
14 0637011763
15 0641508807
16 0600376116
17 062477180
18 0645775272
19 0640486131
20 0649844276
21 0656498997
22 0638405781
23 0648392672
24 0659218031
25 0644242394
26 0638910871
27 0637516018
28 062320885
29 0637130200
30 0631454882
31 063544195
32 0649228324
33 0638939289
34 0631120130
35 0642960979
36 0616031160
37 0638844924
38 0611760365
39 0643749515
40 0641508807
41 0615550151
42 062414081
43 0658050007
44 0649013345
45 0638608810
46 0631070260
47 069755177
48 0645554283
49 062591606
50 0611699394

SPA vikend za dvoje u hotelu IZVOR u Aranđelovcu:

1 0641242361
2 0643749515
3 0641203327
4 0691283589
5 066229132
6 0642850465
7 0603279340
8 0642088436
9 0605503331
10 0648905998

Shodno odredbama Zakona o igrama na sreću (Službeni glasnik RS br. 88/2011, 93/2012-3) i odredaba Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću (Službeni glasnik RS br. 129/2004) BUZZ HAVAS WORLDWIDE BELGRADE (VRAČAR) , ul. Koče Kapetana 47 , matični broj: 07899688, pib: 101848318, čiji je direktor Aleksandar Rašković (lice ovlašćeno za zastupanje), dana 27. decembra 2016. godine u Beogradu, donosi sledeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE


“ELVITA ZA DORUČAK SMS ZA NAGRADE”

 

Ovim Pravilima priređivač organizuje nagradnu igru u robi i uslugama pod nazivom “ELVITA ZA DORUČAK SMS ZA NAGRADE” (u daljem tekstu: Nagradna igra), te ova Pravila sadrže odredbe koje se odnose na Priređivača nagradne igre, Način organizovanja nagradne igre, Nagradni fond, Uslove za učešće, Način obaveštavanja učesnika u nagradnoj igri, Odgovornost organizatora prema učesnicima nagradne igre, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje nagradne igre u robi i uslugama.

I. NAZIV, SEDIŠTE I PIB PRIREĐIVAČABUZZ HAVAS WORLDWIDE BELGRADE (VRAČAR) 

ul. Koče Kapetana br. 47 

matični broj: 07899688, pib: 101848318,

Aleksandar Rašković,direktor (lice ovlašćeno za zastupanje)

II. NAZIV ORGANA PRIREĐIVAČA KOJI JE DONEO ODLUKU O PRIREĐIVANjU IGRE, DATUM I BROJ ODLUKEDana 27. decembra 2016. godine, BUZZ HAVAS WORLDWIDE BELGRADE (VRAČAR), Aleksandar Rašković, direktor (lice ovlašćeno za zastupanje) doneo je odluku broj 396 da se organizuje nagradna igra pod nazivom “ ELVITA ZA DORUČAK SMS ZA NAGRADE ”.

III. NAZIV, VREME TRAJANjA I TRŽIŠTE NA KOME SE PRIREĐUJE NAGRADNA IGRAOrganizuje se nagradna igra u robi i uslugama.

Naziv nagradne igre je “ELVITA ZA DORUČAK SMS ZA NAGRADE”.

Nagradna igra se organizuje na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije) u periodu od 20. februara 2017. godine do 21. marta 2017. godine.

IV. USLOVI ZA UČESTVOVANjE U NAGRADNOJ IGRISva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) imaju pravo da učestvuju u Nagradnoj igri, izuzev lica zaposlenih kod priređivača, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Ukoliko je dobitnik neke od nagrada lice lišeno poslovne sposobnosti, nagradu će za njega i u njegovo ime primiti zakonski zastupnik, nakon potpisivanja izjave kojom se Priređivač oslobađa svake odgovornosti koja može nastati u vezi dodeljivanja nagrade, kao i plaćanja štete ili zahteva ma kakve prirode u vezi sa tim. Svojstvo zastupnika se dokazuju važećom originalnom dokumentacijom (Odluka o starateljstvu).

Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica.

Učešćem u nagradnoj igri svi učesnici prihvataju njena pravila.

V. OPIS NAGRADNE IGREPravo učešća imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u RS (bez teritorije Kosova i Metohije) koja tokom perioda trajanje nagradne igre u bilo kojem Merkator objektu (Roda, Idea i Merkator centar) ostvare kupovinu bar jednog proizvoda robne marke „Elvita“

Potrošač postaje učesnik nagradne igre slanjem SMS poruke na četvorocifreni broj 4404.

Struktura SMS poruke se sastoji iz dva dela. 

Prvi deo je nepromenjiv i sastoji se od sledećih elemenata: ELVITA i razmak (taster „space“ na tasaturi). 

Drugi deo čini broj fiskalnog računa tj. BI broj.

Broj 4404 biće dostupan za slanje SMS-a počev od 20. februara 2017. godine u 00:01 časova do 20. marta 2017. godine u 23.59 časova.

SMS poruka se tarifira po ceni standardnog SMS-a za MTS, VIP i Telenor mrežu.

Učesnik je dužan da sačuva i fiskalni račun sa isečkom kao dokaz o kupovini.

Učesnik se na osnovu jednog fiskalnog računa može samo jednom registrovati za učešće u nagradnoj igri.

Učesnik se neograničen broj puta može registrovati za učešće u nagradnoj igri tokom trajanja iste, ali svaki put uz pomoć različitog fiskalnog računa.

Svaki od učesnika koji se registruje za učešće u nagradnoj igri dobiće povratni SMS na broj mobilnog telefona sa kojeg je izvršena registracija i time će biti obavešten da je registracija uspešno izvršena.

Učesnici mogu dobiti više informacija o nagradnoj igri i preuzimanju nagrada (gde, kada i na koji način se nagrade mogu preuzeti) na internet stranici www.elvitazadorucak-smszanagrade.co.rs ili slanjem elektronske pošte na elvita@havas.rs.


VI. IZNOS NAGRADNOG FONDA, VRSTA, BROJ I VREDNOST DOBITAKA

 

TABELA 1. NAGRADNI FOND U RSD

 

NAZIV NAGRADE Ukupan broj nagrada CENA/KOM sa PDV-om / RSD CENA ukupno sa PDV-om / RSD
Prva Nagrada SPA vikend za dvoje u hotelu Izvor u Aranđelovcu 10

39.501,536 RSD oslobođeno od PDV-a

395.015,36 RSD oslobođeno od PDV-a
Druga Nagrada "ELVITA" Slatki paket 50 3.506,58 RSD sa PDV-om 175.329,00 RSD sa PDV-om
  NAGRADE UKUPNO RSD 577.344,36 sa PDV-om

Nagradni fond čine roba i usluge.

Broj nagrada je ograničen i ni u kom slučaju neće biti dodeljeno više nagrada od broja predviđenog ovim pravilima.

Nagradni fond se sastoji od:

1) Prva nagrada- 10 x SPA vikend za dvoje u hotelu „Izvor“ u Aranđelovcu na bazi polupansiona sa smeštajem u STANDARD sobi sa mogućnošću korišćenja SPA centra.
2) glavnih nagrada- 50 x „ELVITA“ slatki paket koji se sastoji od Elvita proizvoda (Elvita jogurt 253gr, Elvita jagoda i jogurt 253gr, Elvita žitarice i mleko 253gr...)
Prva nagrada se može iskoristiti najkasnije do 21.04.2017. godine.

VII. NAČIN I POSTUPAK OSVAJANjA, ODNOSNO UTVRĐIVANjA DOBITAKAIzvlačenje dobitnika PRVE i DRUGE nagrade

Svi učesnici koji se u toku trajanja nagradne igre budu registrovali na način predviđen u Paragrafu V, biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika. Sistem će biti aktiviran pritiskom na taster “izvuci” koji je sastavni deo softvera.

Nakon izvlačenja, priređivač će utvrditi broj mobilnog telefona sa kojeg je poslat dobitni SMS, te će se isti kontaktirati i obavestiti o rezultatu nagradne igre.

Izvlačenje dobitnika je javno (u prisustvu članova komisije i uz sačinjavanje video zapisa celog izvlačenja) i obaviće se u prostorijama priređivača nagradne igre.

Svi učesnici nagradne igre biće svrstani u bazu podataka iz koje će biti izvučeni dobitnici nagrada.

Izvlačenje dobitnika PRVE i DRUGE nagrade biće vršeno:

Ø 21.03.2017. godine u 16:00 časova (učestvuju lica koja su registrovala na način predviđen u Paragrafu V u periodu od 20. februara 2017. godine u 00:01 do 20. marta 2017. godine u 23.59 časova)

Dobitnik druge nagrade može biti dobitnik prve nagrade.
Objavljivanje dobitnika prve i druge nagrade biće vršeno na internet stranici www.elvitazadorucak-smszanagrade.co.rs u roku od 8 radnih dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Izvlačenje i utvrđivanje rezervnih dobitnika nagrade

Biće izvučena dva rezervna dobitnika za prvu nagradu.

Prvi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik bude diskvalifikovan kao dobitnik iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

Drugi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik i prvo izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.VIII. NADZOR NAD POSTUPKOM IZVLAČENjA DOBITNIKA NAGRADNE IGREO ishodu utvrđivanja dobitnika vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mesto i vreme utvrđivanja dobitnika, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena pravila nagradne igre, ime i prezime lica koje je vodilo postupak utvrđivanja, imena i prezimena predsednika i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika, ime, prezime, adresu i JMBG dobitnika, te naziv i vrednost nagrade dobitnika.

Nadzor nad sprovođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre sprovodi komisija od tri člana, i to:

Dušan Đakić, predsednik komisije

Novak Plečić član

Emilija Đorđević, član

IX. NAČIN OBJAVLjIVANjA IZNOSA FONDA DOBITAKA I REZULTATA IGARAFond dobitaka nagradne igre i rezultati igre biće objavljeni na internet stranici www.elvitazadorucak-smszanagrade.co.rs u roku od 8 radnih dana od dana izvlačenja.

X. OBAVEŠTAVANjE DOBITNIKA O OSVOJENIM NAGRADAMAPostupak obaveštenja dobitnika prvih i drugih nagrada

U roku od 3 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrade, priređivač će SMS-om obavestiti dobitnika na broj mobilnog telefona sa kog je izvršena registracija za učešće u nagradnoj igri i o nagradi koju je osvojio. Takođe, priređivač će putem telefonskog poziva kontaktirati dobitnika na broj telefona sa kog je izvršena registracija kako bi od istog saznao lične podatke (ime, prezime i adresa). Ukoliko se prilikom prvog pozivanja dobitnik ne odazove na telefonski poziv, priređivač će istog sutradan ponovo pozvati. U slučaju da se dobitnik ni drugi put ne odazove na telefonski poziv, isti će biti diskvalifikovan, a u slučaju da se radi o dobitniku prve nagrade ista će biti dodeljena prvom rezervnom dobitniku.Postupak uručenja nagrada dobitnicima

Priređivač će drugu nagradu dobitnicima dostaviti putem kurirske službe na adresu koju dobitnik bude odredio prilikom telefonskog obaveštenja o osvojenog nagradi i davanja ličnih podataka (ime, prezime i adresa).

Prvu nagradu dobitnici će lično preuzeti u poslovnim prostorijama priređivača koje se nalaze u Beogradu, ul. Koče Kapetana br. 47. Dobitnik je dužan da prvu nagradu preuzme u roku od 15 dana od dana telefonskog obaveštenja i tom prilikom je dužan da priređivaču saopšti svoj JMBG i to radi uplate poreza na dohodak građana.

Prilikom preuzimanja prve i druge nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade i da ovlašćenom licu pokaže na uvid original fiskalni račun na kome se nalazi jedinstveni kod, a kao dokaz o izvršenoj kupovini.

Ukoliko dobitnik u gore navedenim rokovima ne preuzme nagradu, gubi pravo na istu i time prestaju dalje obaveze priređivača prema dobitniku, a predmetna nagrada će ostati neraspoređena.

Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Priređivač ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika povezane sa preuzimanjem nagrada.

Osvojene nagrade dobitnici kod priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost niti za bilo koju drugu nagradu.

XII. NAČIN OBAVEŠTAVANjA UČESNIKA U IGRI O PRAVILIMA IGREPravila igre biće objavljena u dnevnom listu „Danas“ koji se distribuira na teritoriji cele Srbije i na internet stranici www.elvitazadorucak-smszanagrade.co.rs, najmanje 15 dana pre početka nagradne igre.

XIII. POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANjA NAGRADNE IGREPriređivač ima pravo da uz javno obaveštavanje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.

Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti dodeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom priređivača, te će priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada.

U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.
XIV. ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA PREMA UČESNICIMA U IGRIPriređivač garantuje da će se prilikom organizovanja nagradne igre, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa.

Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju pravila.

Priređivač garantuje da će dobitnicima dodeliti nagrade bliže opisane u Paragrafu VI.

XV. SAGLASNOSTUčestovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnici nagrada takođe pristaju:

-da se njihovi podaci o ličnosti koji su dostupni priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u marketinške svrhe priređivanja nagradne igre isključivo uz njihovu prethodnu saglasnost shodno članovima 10. i 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012)

-da se njihovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima,

-da se njihovi lični podaci: ime, prezime, slika i video materijal, mogu od strane priređivača koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, a isključivo u svrhe priređivanja ove nagradne igre i isključivo uz njihovu prethodnu saglasnost shodno članovima 10. i 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012)

Učesnici i dobitnici u ovoj nagradnoj igri saglasni su da je sav gore pomenuti materijal vlasništvo priređivača, te se obavezuju da će se uzdržati od bilo kakvih postupaka prema priređivaču po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala.XVI. ISKLjUČENjE ODGOVORNOSTI U SPOROVIMASvi zahtevi za dodelu nagrada koje priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahteva učesnik-igrač ostvarivati bilo kakva prava prema priređivaču.

Učesnici koji učestvuju u nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

XVII. ISKLjUČENjE ODGOVORNOSTISve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada, dobitnici će uputiti direktno dobavljaču nagrada, turističkim agencijama i predstavnicima robnih marki dodeljenih materijalnih proizvoda.

Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koji nastalu kao posledica učestovanja u nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

XVIII. POREZ NA DOHODAK GRAĐANAPriređivač se obavezuje da umesto dobitnika plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

XIX. TROŠKOVITroškove organizovanja nagradne igre snosi priređivač.

XX. OBJAVLjIVANjEPravila nagradne igre biće deponovana kod priređivača.

Po okončanju nagradne igre, priređivač će u roku od 15 dana obavestiti Poresku upravu o rezultatima nagradne igre sa podacima o:

-fondu dobitaka sa specifikacijom nagrada i dokazima o njihovoj vrednosti;

-dobitnicima.

XXI. NADLEŽNOST U SLUČAJU SPOROVAU slučaju spora nadležan je stvarno nadležan sud u Beogradu.

XXII. STUPANjE NA SNAGUOva pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Ministra finansija.

Beograd, 27. decembra 2016. godine
za priređivača

Aleksandar Rašković, direktor